เข้าสู่ระบบ Tode หวย ก่อนให้เรียบร้อย จะเจอหน้านี้

ให้คลิ๊กที่ เมนู > จัดการบัญชีธนาคาร

และให้กด “เพิ่มบัญชีธนาคาร”

คลิ๊กที่เพิ่มบัญชีธนาคาร แล้วเลือกบัญชี

เพิ่มเลขบัญชีของเราลงไป 2 ครั้ง แล้วกด  “ยืนยัน”

รอสักครู่ประมาณ 10 วินาที ระบบจะดึงชื่อบัญชี ของเราออกมาพิมพ์ให้โดยอัตโนมัติ

ระบบจะดึงข้อมูลออกมาให้ คลิ๊ก “เข้าสู่หน้าหลัก”

ให้คลิ๊กเติมเงินอีกครั้ง